Meny Stäng

Regeringsgatan 67, 7 tr.
SE-111 56 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Välkommen tillbaka

Allt fler anställda på statliga myndigheter blir sjukskrivna och tvingas stanna hemma ifrån sitt arbete under en längre period. När detta sker på en arbetsplats är en väg till att hjälpa dessa individer att komma tillbaka till arbetet genom att visa stöd och engagemang i det rehabiliterande arbetet. Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stöttande roll i sin anställdes rehabilitering, desto lättare kan den anställde komma tillbaka till jobbet.

I Partsrådets nya tjänst, den interaktiva workshopen Välkommen tillbaka, kommer sakkunniga ifrån Partsrådet ut till er myndighet för att dela de senaste forskningsrönen, diskutera hur tidiga insatser, samordning och effektiv anpassning kan förbättra hela rehabiliteringskedjan – från sjukskrivningens första dag till när arbetet är fullt återupptaget igen.

Tjänsten riktar sig till chefer, HR och fackliga företrädare med syftet att tillsammans diskutera hur er myndighet kan arbeta effektivt genom hela rehabiliteringskedjan samt vilka styrkor och svagheter som kan identifieras i er myndighet när det kommer till just rehabilitering. Hur kan organisationen ta en aktiv och stöttande roll i hela rehabiliteringsarbetet? Känner ni att det finns ett behov av att förbättra rehabiliteringskedjan och samtidigt få inspiration och goda exempel från andra organisationer så bör ni anmäla ert intresse för denna tjänst redan idag.

Vanliga frågor

Efter ett genomfört uppstartsmöte med er myndighet för att på bästa sätt anpassa upplägg och diskutera utformning av tjänsten kommer Partsrådet ut till er myndighet under en halvdag (ca 3–4 timmar). Under själva workshopen kommer dialoger utifrån den egna myndigheten att varvas med relevant forskning om hur man på ett effektivt sätt kan arbete med och stötta en anställd genom hela rehabiliteringskedjan. 

Tjänsten genomförs i tre steg, uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshopen tar cirka tre till fyra timmar. Inför detta tillfälle hålls ett partsgemensamt förmöte, det vill säga med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare för att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag. Deltagarna får en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt som tar cirka fem minuter att besvara och organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare. Deltagandet ska vara partsgemensamt. 

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här