Stäng

Regeringsgatan 67, 7 tr.
SE-111 56 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Meny Stäng

Regeringsgatan 67, 7 tr.
SE-111 56 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Välkommen tillbaka

Många anställda på statliga myndigheter blir sjukskrivna på grund av stressrelaterade orsaker. När detta sker är det lätt att den anställda och arbetsplatsen får allt mindre kontakt, vilket enligt forskningen motverkar en framgångsrik rehabilitering. Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stöttande roll i sin anställdas rehabilitering, desto lättare kan den anställda komma tillbaka till jobbet. Samtidigt vet vi att det finns utmaningar med att lyckas ta en aktiv roll.

I Partsrådets interaktiva workshop Välkommen tillbaka, kommer sakkunniga ifrån Partsrådet ut till er myndighet för att dela de senaste forskningsrönen och hjälpa er att applicera dem på er egen rehabiliteringsprocess. Vi kommer diskutera hur tidiga insatser, samordning och effektiv anpassning kan förbättra ert rehabiliteringsarbete – från sjukskrivningens första dag till när arbetet är fullt återupptaget igen.

Tjänsten riktar sig till chefer, HR och fackliga företrädare med syftet att tillsammans diskutera hur er myndighet kan arbeta effektivt genom hela rehabiliteringsprocessen. Upplever ni att det finns ett behov av utveckling inom detta område och samtidigt vill få inspiration och goda exempel från andra organisationer, så bör ni anmäla ert intresse för denna tjänst.

Vanliga frågor

Efter ett genomfört uppstartsmöte med er myndighet för att på bästa sätt anpassa upplägg och diskutera utformning av tjänsten, kommer Partsrådet ut till er under en halvdag (ca 3–4 timmar). Under själva workshopen kommer relevant forskning att varvas med praktisk applicering av densamma på fiktiva case. Detta knyts sedan till myndighetens styrkor och svagheter i den egna rehabiliteringsprocessen.

Tjänsten genomförs i tre steg: uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshopen tar ca 3–4 timmar. Inför detta tillfälle hålls ett partsgemensamt förmöte med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Syftet är att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag. Deltagarna får efter genomförd workshop en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt som tar cirka fem minuter att besvara och organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare. Deltagandet ska vara partsgemensamt. 

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!