Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Ursäkta röran

Det brukar heta att förändring är den enda konstanten i dagens snabbt föränderliga samhälle. Förändringarna i hur och vad vi människor arbetar med är ingen ny företeelse, men nya förutsättningar skapar också nya krav på statsförvaltningen. Många myndigheter står inför utmanande förändringar av varierande slag – allt från övergång till aktivitetsbaserade kontor, nya arbetssätt, digitalisering och andra stora påverkansfaktorer på verksamheten. I en värld av ökad komplexitet behöver vi använda en bredd av metoder för att navigera i nya landskap.

Den unika tjänsten Ursäkta röran är en tankeväckande mobil utställning. Den placeras direkt hos myndighet och i utställningsmiljön leder Hållbart arbetslivs team workshops som kan stötta er i er förändringsresa. Dessa workshops ger deltagarna perspektiv, reflektion, inspiration och konkreta verktyg för att hantera den förändring som ständigt pågår i arbetslivet och, om så önskas, den förändring ni själva står inför. Utställningskonceptet ger er möjlighet att arbeta med komplexa frågeställningar på en konkret nivå. Partsrådet erbjuder er ett forum för att diskutera viktiga frågor om hållbart arbetsliv, arbetslivets föränderlighet och vad detta innebär för friska och engagerade arbetsplatser genom inspiration och synliggörande av möjliga verktyg som kan användas i processen.


Det mobila konceptet om 24 kvadratmeter utgår från en större utställning som producerades av bl.a Arbetets museum. I det nerskalade formatet får deltagarna inspiration och nya perspektiv. Syftet är att via blickar på dåtid, nutid och framtid avdramatisera och ge oss olika perspektiv på förändring. I interaktiva workshops ökar förståelsen och förmågan att på ett hållbart sätt hantera de förändringar som sker och kommer att fortsätta ske på de flesta arbetsplatser. Gemensamt identifierar vi möjligheter och utmaningar för att hitta metoder för att hantera arbetsmiljöfrågor och social hållbarhet i samband med förändring i för att skapa de attraktiva arbetsplatser som vi alla vill vara en del av.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av ett klipp om Ursäkta röran där en av workshopledarna berättar med

Under 2020 kommer utställningen fortsätta turnera runt i landet!

Stockholm: 10 till 20 februari

Norrköping: 25 februari till 13 mars

Uppsala: 19 till 31 mars

Vi fortsätter till Visby i juni. Under hösten 2020 kommer den till bland annat Malmö och tillbaka till Stockholm. Fler platser kan bli aktuella utifrån efterfrågan. Anmäl gärna intresse till att ta del av en workshop under datumen ovan, när vi kommer till er stad. 

Vanliga frågor

Utställningen, som är producerad av b.la. Arbetets museum, erbjuds som ett mobilt rum på 24kvm (6x4m) som kommer ut till er myndighet och ställs hos er. I och med att vi rör oss både inne och utanför rummet krävs en total fri yta på 48kvm (6x8m) med fri takhöjd på minst 3m. Med utställningen kommer ett antal färdiga workshops, men också möjligheten att anpassa workshops utifrån era behov.

Som tillval till basutförandet erbjuds även stöd för en diskussion på en mer strategisk nivå med fördjupning av frågeställningarna och samtalen från genomförda workshops.

Det kommer även finnas möjlighet att besöka utställningen när den är placerad hos andra myndigheter på olika platser i landet. Utställningen är producerad av Arbetets museum och Katapultkontoret. Representanter från HELIX, Linköpings universitet, LO, Svenskt Näringsliv, SKL, PTK, TRR Trygghetsrådet, Trygghetsfonden TSL, Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden har ingått i projektgruppen. Utställningen baserad på forskning som finansierats av AFA Försäkring, som även ursprungligen finansierades den. Partsrådet har utvecklat egna workshopkoncept anpassade till statlig sektor. 

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten är som alla andra Hållbart arbetslivs tjänster kostnadsfri och Partsrådet ansvarar för planering, transport och uppmontering av utställning, genomförande av workshops, nedmontering samt uppföljning. Inför leverans av tjänsten utförs alltid ett eller två förberedande möten med er för att kunna anpassa innehållet i leveransen till myndighetens specifika förändring. Tidsåtgången för myndigheten när utställningen är på plats beror på hur många workshops och vilken mängd deltagare ni som myndighet vill involvera. I sitt basutförande innebär en workshop 2-3 timmars aktivitet för en grupp

I direkt anslutning till basutförandet eller helt separat vid ett senare tillfälle kan gruppen eller flera grupper som tagit del av basutförandet fördjupa sig i mer strategiska diskussioner på 1,5-2 timmar på plats.

Minsta uppställningstid hos en myndighet är 5 arbetsdagar (exklusive en uppmonteringsdag och en nedmonteringsdag) och det krävs att minst 3 workshops utförs under en vecka. Vi genomför även uppföljningar efter utställningens flytt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Alla statliga myndigheter kan partsgemensamt anmäla intresse för tjänsten. Tjänsten vänder sig främst till HR-chefer och avdelningar, fackligt förtroendevalda, skyddsombud, ledningsgrupper, stabsfunktioner, avdelnings-och verksamhetschefer med flera.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!