Stäng

Regeringsgatan 67, 7 tr.
SE-111 56 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Meny Stäng

Regeringsgatan 67, 7 tr.
SE-111 56 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Organisationsanpassad möjlighetskarta

Varje myndighet är unik i sin organisation utifrån olika behov, förutsättningar och utmaningar. Vägen till ett hållbart arbetsliv kommer att skilja sig åt mellan organisationer och en lösning kommer inte att passa alla. Partsrådet kan hjälpa er myndighet att identifiera och prioritera de kritiska utmaningar som finns i just er organisation för att stötta er att ta nästa steg i ert utvecklingsarbete.

Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta - OMK - skräddarsyr ett externt analysteam en kartläggning av arbetsplatsen utifrån era behov och era förutsättningar. Arbetet identifierar de utmaningar och möjligheter som finns på er myndighet och ger konkreta åtgärdsförslag för att adressera kritiska utmaningar. Syftet är att hjälpa er svara på frågan om vilka utmaningar är viktigast att prioritera för er i er organisation.


Genom djupintervjuer, fokusgrupper och analys av internt material hjälper vi er att lyfta blicken från enskilda reaktiva insatser till ett helhetsperspektiv av proaktivitet. Tjänsten syftar till att hjälpa er att fokusera och rikta insatser mot de områden som är av störst vikt för just er organisation. 

Vanliga frågor

Arbetet sker i fyra faser: uppstart, informationsinsamling, analys och sammanställning. I uppstartsfasen tar analysteamet tillsammans med er fram en plan för arbetet och dess omfattning. Därefter sker informationsinsamling genom intervjuer med medarbetare, chefer och ledning, enkäter, fokusgrupper, workshops samt en genomlysning av internt material.

Insamlat material analyseras för att skapa förståelse för myndighetens grundläggande problem och möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling. Analysen sammanställs till en rapport som presenteras för er om vilka åtgärder er myndighet kan prioritera för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

En OMK varierar i tidsåtgång beroende på myndighetens storlek och komplexitet. Det exakta upplägget och omfattningen beslutar vi tillsammans under uppstartsfasen. OMK är en djuplodande analystjänst som tar tid anspråk i form av deltagande från lokala parter, medarbetare, HR och chefer i intervjuer och workshops.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten involverar samtliga delar av en organisation i och med att den är en organisatorisk genomlysning. Alla statliga myndigheter kan partsgemensamt anmäla intresse för tjänsten.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!