Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Kollektiv intelligens

Komplexitet och specialisering ökar idag, vilket ställer allt större krav på samarbete och koordinering i våra statliga organisationer. Vill ni arbeta fram en strategi för hög kunskapsintegration, kollektiv intelligens och samarbetsskicklighet i er myndighet? Det är team och gruppnivå som kommer vara nyckeln till framtidens intelligenta organisation, menar forskningen.

Genom tjänsten Kollektiv intelligens ger Partsrådet er möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla och genomföra en strategi för att vidareutveckla era team och interna samarbeteskonstellationer. Tillsammans med andra myndigheter vägleds ni på er resa av ett forskarteam och genom ett digitalt verktyg. Det forskarteam som följer med på vägen menar att den grundläggande utmaningen för statliga organisationer är den ökande komplexiteten man möter i sin verksamhet. Om vår grundläggande utmaning är komplexitet blir svaret för att hantera den samarbete, något som kan skapa effekter på ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. 

Deltagande myndigheter verktyg för att definiera en strategi och handlingsplan för att arbeta med koordinering mellan arbets- och ledningsgrupper samt samarbetskonstellationer som inte definieras som grupp. En sådan strategi innebär att organisationen arbetar systematiskt för att uppnå och hålla hög kvalitet i den koordinering och kunskapsintegration som sker i den löpande verksamhet. 

Tjänsten är för piloten våren 2020 är fulltecknad.

Vanliga frågor

Tjänsten genomförs med fem till tio myndigheter åt gången i form av en serie av workshops som kombinerar teori, övningar och reflektioner. Under hösten 2019 kommer en första pilot att genomföras.

Tjänsten är fulltecknad för våren 2020, men anmäl gärna intresse för framtida tillfällen.

Intresseanmälan hittar du här

Mellan workshops förväntas deltagande organisationer samla in information och göra analyser, samt pröva lösningar inom en egen enhet/avdelning i form av en åtta veckor lång pilot med digitala inslag. Efter att tjänsten genomförts följer även Partsrådet upp genom att deltagarna får en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt som tar cirka fem minuter att besvara och organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Tjänsten är fulltecknad för våren 2020, men anmäl gärna intresse för framtida tillfällen.

Intresseanmälan hittar du här

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Deltagandet ska vara partsgemensamt.

Tjänsten är fulltecknad för våren 2020, men anmäl gärna intresse för framtida tillfällen.

Intresseanmälan hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Tjänsten är fulltecknad för våren 2020, men anmäl gärna intresse för framtida tillfällen.

Intresseanmälan hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Tjänsten är fulltecknad för våren 2020, men anmäl gärna intresse för framtida tillfällen.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Tjänsten är fulltecknad för våren 2020, men anmäl gärna intresse för framtida tillfällen.

Intresseanmälan hittar du här

Jag är intresserad!