Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Effektiva team

Hur skapar vi ökat engagemang och förståelse för den egna myndighetens uppdrag genom att möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning? Ett svar kan vara teamutveckling.

Genom tjänsten Effektiva team erbjuder Partsrådet ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Hos Effektiva team står arbetsgruppens roll för hållbart arbetsliv i centrum. 

Tjänsten innebär att myndigheten får metodstöd att implementera teamutvecklingsarbete enligt Susan Wheelans teori i organisationen. Detta sker genom konsultativt stöd som anpassas efter myndighetens behov. Utöver det direkta stödet till myndigheter har även ett lärnätverk för erfarenhetsutbyte etablerats där myndigheter som idag jobbar enligt Susan Wheelans modell kan utbyta erfarenheter med varandra.

Gör en partsgemensam introduktion till Effektiva team: vi har nu lanserat vår e-utbildning. Här hittar ni den. 

Vanliga frågor

Effektiva team ger er myndighet hjälp till självhjälp i arbetet att etablera en teambaserad organisation.

Tjänstens utformning varierar utifrån era behov men kan exempelvis omfatta studiebesök och inspirationsföreläsningar kring ämnet, utbildning för GDQ-certifierade personer som vill ha stöd i att leda teamutveckling och även generellt stöd till de organisationer som redan är igång och arbetar med teamutveckling samt deltagande på nätverksträffar.

GDQ står för Group Development Questionnaire som är en metod som används inom ramen för Susan Wheelans teori om teamutveckling. Observera att Partsrådet genom Effektiva team inte erbjuder några certifieringar enligt GDQ och finansierar inte heller dem. 

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Omfattningen är beroende på vilket upplägg för tjänsten som är av intresse, samt organisationens storlek och komplexitet. Stödet från Effektiva team förutsätter ett långsiktigt arbete med teamutveckling.

Partsrådet bidrar med metodstöd men arbetet måste sedan tas vidare av myndigheten och är tänkt att löpa under flera år. Deltagarna deltar i uppföljningsaktiviteter och organisationen i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Alla organisationer kan partsgemensamt anmäla intresse för tjänsten Effektiva team.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!