Meny Stäng

Regeringsgatan 67, 7 tr.
SE-111 56 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Arbetsliv 2.0

Samhällets förändringstakt går fort och vi lever med en karta som hela tiden ritas om och där kompassnålen inte slutar snurra. Vi vet att samhället förändras och att komplexiteten ökar vilket är något vi måste rusta våra organisationer för. Särskilt arbete - arbetsliv och arbetssätt – påverkas av den snabba samhällsutvecklingen idag. Stora möjligheter och utmaningar för att fortsätta bygga hållbara organisationer ligger framför oss när statsförvaltningen möter digitalisering, demografisk utveckling och ett längre arbetsliv.

Partsrådets tjänst Arbetsliv 2.0 hjälper er navigera i varför det är viktigt att sätta hållbart arbetsliv högt på agendan. Den baseras i en dialog om hur frågor om hållbart arbetsliv är nycklar för att klara kärnan i verksamhetsuppdraget - medborgarnytta och samhällsnytta. Under en interaktiv workshop för ni tillsammans med Partsrådets experter en framtidsorienterad diskussion om ökad komplexitet, arbetssätt och trender för att ge er ett bredare perspektiv på framtidens hållbara arbetsliv. Vi tittar på hur er myndighet kan jobba aktivt och långsiktigt med att möta för att skapa ett mer hållbart arbetsliv både idag och imorgon. Dessutom ställs frågan vad som händer om vi inte gör det och vad innebär det för våra möjligheter att klara uppdraget.

Vanliga frågor

Arbetsliv 2.0 levereras i tre steg: förberedelser, workshop och uppföljning. Förberedelserna består av intervjuer med arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter.

Partsrådet anpassar sedan materialet efter er myndighets behov och förutsättningar. Därefter kommer vi ut till er myndighet för att hålla workshopen, som tar cirka två till tre timmar.

Ambitionen är att ni ska arbeta vidare med underlaget efter genomförd workshop och därför sker en uppföljning för att stötta er i hur ni kan jobba vidare med frågorna.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Workshopen tar cirka två till tre timmar i anspråk. Innan detta sker ett uppstartsmöte och de intervjuer som nämndes ovan.

Efter genomförd workshop får deltagarna en e-uppföljningsenkät att besvara anonymt, vilket tar ungefär fem minuter. Organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Tjänsten är speciellt utformad för att stötta ledningsgrupper i att placera hållbart arbetsliv högt på den strategiska agendan. Deltagandet ska vara partsgemensamt. Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om en månatlig avsättning i relation de statliga arbetsgivarnas lönesumma. Programmet Hållbart arbetslivs tjänster är kostnadsfria att ta del av.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna. Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.

Intresseanmälan hittar du här
Avrop hittar du här

Jag är intresserad!