Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Om Hållbart arbetsliv

Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi gör det genom att värna om det partsgemensamma - arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. Vi stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar idag. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet. Programmets tjänster är kostnadsfria att ta del av.

En bättre arbetsdag, varje dag

Under avtalsrörelsen 2017 enades Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko som centrala parter inom det statliga avtalsområdet om att låta Partsrådet etablera ett nytt program - Hållbart arbetsliv -under perioden 2018-2022. Utgångspunkten var att skapa förutsättningar för välfungerande arbetsplatser, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv genom att erbjuda operativt stöd till myndigheterna. 

Programmets övergripande syfte är att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag genom att bidra till att främja friska och engagerade arbetsplatser. Programmet Hållbart arbetsliv erbjuder operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns på statliga myndigheter under perioden 2018-2022.

Under etableringsarbetet 2018 valdes fyra fokusområden för programmets fortsatta arbete: efterhjälpande insatser för återgång till arbete, förebyggande insatser för att motverka ohälsa, främjande insatser för att skapa engagemang och utvecklande insatser för lärande och karriär. Utifrån dessa fokusområden erbjuds idag sju tjänster med olika omfattning. Vissa av tjänsterna är halvdagsworkshop medan andra är omfattande analyser eller långsiktigt stöd. Du kan läsa mer om tjänsterna här, under fliken Tjänster.

Se gärna filmen Hållbart arbetsliv på 10 minuter, där du kan höra vår programchef berätta mer djupgående om programmet. Du hittar den här

Så här ser processen för att få ta del av programmets tjänster: 

  1. Ni identifierar behov i er organisation där Hållbart arbetslivs tjänster skulle kunna utgöra ett stöd.
  2. Ni skickar in en partsgemensam intresseanmälan via formuläret här.
  3. Programkontoret för Hållbart arbetsliv återkommer med mer information om utformning och tillgänglighet.
  4. Lokala parter avropar tjänsten via formuläret här där ni får fylla i en kort kravspecifikation.
  5. Tjänsten levereras till er myndighet.

Du kan alltid höra av dig med frågor till hallbartarbetsliv@partsradet.se.