Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Vill ni vara med och utforma Samskapat utvecklingsarbete?

Hållbart arbetsliv arbetar med den nya tjänsten Samskapat utvecklingsarbete. Tjänsten innebär metodstöd till lokala parter för att arbeta tillsammans och levereras av bl.a. Johan Holm på konsultföretaget Gro. Nu välkomnas nyfikna organisationer med partsgemensam samverkan att testa tjänsten och ta sitt utvecklingsarbete till nästa nivå – genom en digital lösning.


Johan Holm

- Hållbart arbetsliv vill bidra till en bättre arbetsdag genom friska och engagerade arbetsplatser. Vi på Gro hjälper de som bestämt sig för att bidra till en hållbar utveckling att bidra ännu bättre, berättar Johan Holm under en informationsträff.

Genom att ta del av tjänsten får organisationer ett skräddarsytt stöd för att genomföra samskapat utvecklingsarbete, samt möjlighet att påverka hur tjänsten förfinas för en bredare mottagargrupp.

- Under året kommer vi arbeta fram en verktygslåda, handledningsmaterial, e-kurs och ett fördjupat konsultstöd så att fler verksamheter kan arbeta med samskapat utvecklingsarbete. Vi ser fram emot att föra en dialog med deltagarna för att fortsätta testa metodiken och uppmanar fler som vill vara med att höra av sig.

Hur fungerar tjänsten?

Utifrån en samskapad nulägesanalys får deltagarna analysera sina verksamhetsbehov. Därefter handleds de genom en kreativ process där insikter omsätts till konkreta utvecklingssteg.

- Verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete och teamutveckling går ofta i varandra. Den här metoden kan adressera alla dessa frågor. Metoden passar för en enskild arbetsgrupp likväl som en hel organisation.

Charlotta Linse, tjänsteutvecklare på Partsrådet menar att metoden kan appliceras för olika frågor inom ramen för ett hållbart arbetsliv.

- Tanken är att man ska kunna använda metodstödet för att arbeta med de olika utmaningarna som man står inför. Tjänsten ska inte fungera som ett tillfälligt tomtebloss fyllt med energi men som snabbt brinner ut, utan snarare jacka in i det pågående och långsiktiga arbetet hos myndigheten, berättar hon.

Långsiktigt samskapande

Om arbetsmetoden integreras i utvecklingsarbetet menar Charlotta att det skapas en puls i verksamheten. Arbetsgivare och arbetstagarföreträdare får en gemensam förståelse för helheten, kan hantera risker bättre och graden av engagemang stiger.

- När rutinen satt sig går det att genomföra regelbundna nulägesanalyser, snabbare insiktsarbete och effektivare implementering av åtgärder. Det bidrar till att verksamheten och arbetsmiljön kontinuerligt utvecklas ihop, avslutar Charlotta Linse.

Vill ni vara med?

I dessa tider behöver vi jobba smart och effektivt mer än någonsin – både i våra egna organisationer och i utbyte med andra i den statliga världen. Partsrådet och programmet Hållbart arbetsliv vill därför bjuda in till en digital workshop för att tillsammans hjälpa, inspirera och lära av varandra över myndighetsgränser med hjälp av metoden för samskapat utvecklingsarbete.

Under workshopen kombineras helgrupp med dialoger i mindre grupper, allt i digital form. Tillsammans kommer vi att samskapa och dokumentera workshoppens utfall, ett material som sedan kan användas för att dela med dina kollegor på hemmaplan.

Vi söker lokala parter och organisationer som vill testa tjänsten och bidra till dess utveckling. Kontakta hallbartarbetsliv@partsradet.se om du vill veta mer.

Datum: 12 maj 10.00-12.00

Plats: Digitalt

Du hittar inbjudan här.