Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Högt tempo i Hållbart arbetsliv

Det har varit en intensiv höst för Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv. Flera myndigheter har redan tagit del av arbetsområdets tjänster och intresset inför våren är stort. I en ny film berättar programmets styrgrupp om det partsgemensamma arbetet bakom Hållbart arbetsliv.

Under 2018 har det tillkommit ett helt nytt arbetsområde inom Partsrådet – Hållbart arbetsliv, som arbetar med operativt stöd anpassat efter de olika behov som finns på statliga myndigheter. Programmet har en ambitiös målsättning att göra staten till den bästa arbetsgivaren och bidra till en bättre arbetsdag, varje dag.

När programchef Emilia Liljefrost summerar den första hösten konstaterar hon att det nya arbetsområdet har tagits emot väl ute på de statliga myndigheterna.

–Det finns ett stort engagemang för frågorna och det är jätteroligt. Vi har redan kommit igång med flera av tjänsterna och det kommer att hända väldigt mycket under våren, då verksamheten kommer igång fullt ut, säger hon.

För närvarande erbjuder Hållbart arbetsliv fem tjänster som i förlängningen ska bidra till hälsosammare arbetsplatser, lägre sjuktal och ännu mer engagemang hos medarbetare. Partsrådet står för hela kostnaden för tjänsterna, den enda investering som myndigheterna själva behöver göra är att avsätta tid för det partsgemensamma arbetet.

Tjänsterna har tagits fram utifrån intervjuer och fokusgrupper med partsföreträdare på myndigheter runt om i landet med olika verksamhetsinriktningar, och är anpassade efter de behov och förutsättningar som finns inom statlig verksamhet.

En av tjänsterna är IA-systemet – ett digitalt incidentrapporteringssystem som underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet. IA-systemet är framtaget av AFA Försäkring men har först nu, genom Partsrådet och Hållbart arbetsliv, blivit tillgängligt för statliga arbetsplatser.

Under våren har AFA Försäkring två informationstillfällen i Stockholm om IA-systemet – den 18 februari 13.00–15.00 och den 7 mars 9.00–11.00. Anmälan görs till hallbartarbetsliv@partsradet.se.