Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

En konkret metod med vetenskaplig förankring

När Jenny Edström, HR-specialist på Folkhälsomyndigheten, hörde talas om Livsmedelsverkets arbete med teamutveckling blev hon genast intresserad. Idag arbetar Folkhälsomyndigheten själv med Effektiva team, genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv.

Jenny Edström. Foto: Catharina Biesèrt

– Det är en metod som konkret utgår från gruppers egen arbetsvardag, samtidigt som det finns en vetenskaplig förankring, säger Jenny Edström.

Först snart två år sedan hörde Jenny Edström talas om Livsmedelsverkets metod för teamutveckling, när hon lyssnade på Arbetsgivarverkets podd. Hon förstod genast att metoden även skulle kunna vara intressant för hennes egen myndighet.

–Det är jätteviktigt för oss att det finns en vetenskaplig förankring, en beprövad erfarenhet. Hela vår organisation står för det i allt vi producerar utåt. Alla har det tänket – om det inte är vetenskapligt förankrat, så varför testa?

Metoden Effektiva team bygger på den amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelans forskning. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga verksamheter kostnadsfritt, genom programmet Hållbart arbetsliv. Partsrådet har knutit till sig projektledarna från Livsmedelsverket, som stöttar myndigheter som vill ta del av tjänsten.

Styrning mot verksamhetsmålen

På Folkhälsomyndigheten är man inne i en pilotfas och testar Effektiva team på fem enheter.

Arbetet inleds med en ”Effektiva team-dag” då alla i arbetsgruppen deltar. Efter den inledande heldagen tar man fasta på några frågeställningar som arbetsgruppen tycker är viktiga och lägger in dem i ett digitalt uppföljningsverktyg. Alla i arbetsgruppen får sedan minienkäter en gång i månaden, som ett sätt att hålla frågorna levande och se hur de utvecklas. Efter ett halvår blir det en uppföljande halvdag då man pratar om vad som har hänt sedan sist och vad gruppen behöver arbeta vidare med.

–Effektiva team-dagarna blir tillfällen för arbetsgrupper att prata om uppgifter och mål och hur man ska samverka. Det finns en tydlig styrning mot verksamhetsmålen. Målen blir ständigt aktuella och man lyfter medarbetarskapet. Man pratar om alla medarbetares ansvar – att alla är viktiga, berättar Jenny Edström.

Hon uppskattar att modellen utgår från gruppernas arbetsvardag. Det finns möjlighet att diskutera både små och stora frågor som är viktiga för gruppen.

–Tanken är att det ska ge något till medarbetarna, att de får prata om hur de har det på jobbet. Deras arbetsvardag ska bli bättre. Det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Det måste finnas tydlighet i mål och processer, annars finns det risk för stress och ohälsa.

Värdefullt erfarenhetsutbyte

Jenny Edström ser flera vinster med Effektiva team.

–Arbetsgrupperna får ett strukturerat tillfälle att prata om sådant som inte kommer fram i vardagen och som kan vara irritationsmoment. Det blir ett tillfälle när man kan stanna upp och prata om hur man kan arbeta ännu bättre. Om man får en grupp att utvecklas är oerhört mycket vunnet. Människor som trivs bättre levererar bättre, det blir vinster både för organisationen och individen, säger hon.

Hon ger rådet till andra myndigheter som vill börja arbeta med Effektiva team att förankra frågan ordentligt i högsta ledningen. Det är viktigt att det finns en vilja att arbeta med frågorna i hela organisationen.

Ett annat råd är att ta hjälp av Partsrådet och av andra myndigheter för att få konkreta tips.

–Det är jättebra att Hållbart arbetsliv har tagit ett grepp om det här. Det har varit väldigt skönt att kunna få stöd från personer som har jobbat så länge med Effektiva team. Vi har ett nätverk för myndigheter som arbetar med Effektiva team där vi utbyter erfarenheter med varandra. Det är väldigt värdefullt.

Viktigt med partsgemensam dialog

På Folkhälsomyndigheten är det HR-avdelningen som har tagit initiativet till arbetet med Effektiva team. Arbetsgivaren har förankrat arbetet hos de fackliga organisationerna och skyddsombuden och arbetet utvärderas tillsammans med dem.

Jenny Edström ser det som en självklarhet att ha en nära dialog med arbetstagarrepresentanterna när man arbetar med teamutveckling

–Det handlar ju om vår arbetsvardag, och facken och skyddsombuden står nära medarbetarna, så det är viktigt med deras synpunkter, säger hon.

Maria Wijkander, huvudskyddsombud på Folkhälsomyndigheten, har tagit emot flera positiva synpunkter från medarbetarna på Effektiva team.

–Jag tror att det alltid är bra att ta upp saker som är aktuella och prata om dem i arbetsgruppen. Effektiva team blir ett levande projekt, där frågorna förändras efter vad som är aktuellt just nu, säger hon och tillägger:

–Det är jätteviktigt att samverka med arbetsgivaren. Det är ju medarbetarnas chans att tycka till om vår arbetssituation.

Effektiva team är en del av Hållbart arbetslivs tjänsteutbud. Vill du veta mer? Läs om programmets verksamhet här.