Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Hantering av personuppgifter

Webbplatsen använder cookies för statistik och användaranpassning.

Webbkakor (cookies) används för att förbättra tjänsterna och mäta trafiken på Partsrådets hemsida samt för statistikändamål. Informationen som samlas in (ip-adresser, tekniska data) är anonym och innehåller inga personuppgifter såsom namn eller mejladress. Information om besökaren kan inte spåras av Partsrådet. På Post- och Telestyrelsens hemsida kan du läsa om vad webbkakor är, vad lagen säger om kakor och hur du kan hindra att sådana lagras på din dator.

Personuppgifterna i anmälan till Partsrådets aktiviteter används för att administrera anmälan, för uppföljning och ibland för att skicka information till exempel om liknande aktiviteter, till e-postadressen. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter anmälan. Sedan tas de bort. Deltagare i en aktivitet blir medlemmar i Partsrådets lösenordsskyddade intranät och får där tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten. Där är namn och e-postadress samt uppgifter som deltagaren själv lägger till, tillgängliga för alla som är medlemmar i intranätet. Medlemmar har tillgång till materialet i två kalenderår efteråt. Medlemskap i intranätet kan avslutas tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se.

Namn och e-postadress i e-brev räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. Partsrådet diarie- och arkivför ärenden i verksamheten. Till exempel e-brev som berör avtal eller mer principiella frågor med sina svar diarieförs och arkiveras, därefter tas e-postmeddelanden i ärendet bort. E-brev som inte behöver sparas, som korta frågor om Partsrådets aktiviteter, tas bort löpande eller senast efter ett kalenderår.

Prenumeranter får nyhetsbrev från Partsrådet. Prenumeranternas e-postadresser finns i prenumerantregistret. En prenumeration kan avslutas med hjälp av en länk i e-breven eller genom att kontakta Partsrådet direkt och då raderas e-postadressen från registret.

Vid beställning av trycksaker registreras personuppgifterna i formuläret för att skicka trycksaken till dig och följa upp beställningsfunktionen. Partsrådet behåller uppgifterna som längst ett kalenderår efter att du lämnat dem.

I Partsrådets Integritetspolicy kan du läsa mer om hur Partsrådet behandlar personuppgifter.