Meny Stäng

Hållbart arbetsliv på Järvaveckan

När 13/6 2019, kl. 17:30-18:30
Var Järvaveckan, i seminarietält.
Pris Kostnadsfritt

Teknik, tillit och teamwork tillsammans – vad driver frågan om hållbart arbetsliv framåt? Det är temat på Partsrådets Hållbart arbetslivs seminarium på Järvaveckan.

Vilka samhällsutmaningar formar och påverkar framtidens statliga arbetsliv? Varför bör frågan om hållbart arbetsliv ligga högt på våra statliga verksamheters agendor? Hur möter vi ökad komplexitet? Digitalisering, ett längre arbetsliv och behovet av sänkta sjukttal aktualiserar diskussionen om hållbarhet i arbetslivet. I ett större perspektiv ser vi att samhället förändras och komplexiteten ökar, vilket formar statsförvaltningen och ställer krav på hållbarhet hos medarbetare. I en expertpanel med representanter från parterna och även forskare diskuterar vi frågan och belyser hur vårt program för Hållbart arbetsliv kan stötta i den här processen.

I panelen medverkar Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, Samuel Engbom, samhällspolitisk chef på TCO och Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek. 

Du hittar oss bland seminarietälten på Järvaveckan, som äger rum på Järvafältet.