Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr.
SE-111 35 Stockholm

hallbartarbetsliv@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Hållbart arbetsliv in English

Webbinarier

Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt och anpassat stöd till er statliga myndigheter. Här nedan finner du det nuvarande utbudet av digitalt stöd.

Webbinarier

Det här året har inneburit ökat medialt fokus på vissa myndigheter och yrkesroller inom staten. Vi har dessutom behövt förhålla oss annorlunda till vår arbetstid och arbetsmiljö med anledning av ökad andel hemmajobb. Nu har det blivit dags att reflektera över bilden av oss själva. För att få nya perspektiv på arbetslivet kan vi med fördel använda konst och populärkultur som verktyg. Den 20 oktober arrangerade Hållbart arbetsliv ett webbinarium på temat Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv som utgår från de nya tjänsterna Hållbarhetens konst: våra föreställningar, vår tid och våra rum som vi nu ska genomföra piloter med.

Hållbart arbetsliv bjöd in Annika Wik, doktor i filmvetenskap, som utvecklar de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst för Partsrådets program Hållbart arbetslivs räkning. Hon arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och berättade under webbinariet  hur konst och populärkultur kan användas för att vidga perspektiven i utvecklingsarbetet.

Diskussionen kretsade kring frågor som:

• Hur förhåller vi oss till bilden av oss själva?
• Hur ser andras föreställningar om oss ut?
• Vem får synas och inte?
• Hur ser vi på begreppet tid i en värld som förändras snabbt?
• Vilka är vi i våra arbetssituationer?

Se webbinariet.

Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet i organisationer. Över tid har tyngdpunkten dessutom förskjutits från kompetensutveckling för fåtalet till kollektivt lärande i de grupper vi arbetar i, vilket kräver tydliga strategier för hela organisationen. Den 8 oktober arrangerade Hållbart arbetsliv ett webbinarium på temat En lärande organisation.

Hållbart arbetsliv bjöd in Karolina Hulterström, chef för Enheten för lärande och organisationsutveckling på Sida, som har gedigen erfarenhet av integrera kontinuerligt lärande i en organisation. Dessutom medverkade Caroline Stiernstedt Sahlborn från konsultnätverket Gro som utvecklar tjänsten Lärande i förändring för Partsrådets program Hållbart arbetsliv. Tjänsten är planerad att lanseras till årsskiftet.

Diskussionen kretsade kring frågor som:

• Hur ser vi på lärande idag?
• Varför är lärande en viktig fråga för parterna?
• Hur kan verksamheten utvecklas mot en lärande organisation?

Se webbinariet

Hållbart arbetsliv bjöd in medarbetarutvecklaren och föreläsaren Niklas Delmar från HejEngagemang till ett samtal om engagemang i det nya normala med programchefen Emilia Liljefrost. Diskussionen kretsade kring frågor som:

• Vad innebär engagemang och varifrån kommer det?
• Hur hänger engagemang ihop med ett hållbart arbetsliv?
• Hur skapar vi engagemang i det nya normala?

Se webbinariet.

Partsrådets program Hållbart arbetsliv tar fram nya tjänster under år 2020. En av programmets nya tjänster är Samskapat utvecklingsarbete. Tjänsten erbjuder metodstöd till lokala parter i statliga verksamheter. Metoden kan adressera många frågor och utmaningar, till exempel verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete eller teamutveckling.

Här kan du ta del av ett webbinarium där Charlotta Linse, tjänsteutvecklare, och Johan Holm från Gro berättar mer om den nya tjänsten, varför den är viktig, hur den kan stötta arbetet i din statliga verksamhet samt ger några exempel där den redan gjort nytta. Vi kommer också in på hur tjänsten kan användas digitalt.

Se webbinariet.

Hur hanterar vi stress i vardagen och på arbetsplatsen, både i kris och under normala omständigheter? Vad kan jag göra själv och tillsammans med andra för att fortsätta arbetet med att bygga upp kompetens i hur jag hanterar stress?

I det här webbinariet har programchef Emilia Liljefrost med sig Erik Fernholm på 29k som är en digital applikation där appen är mediet för att tillgängliggöra verktyg inom psykologi. Du får bland annat tips om stresshantering.

Se webbinariet.

Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv, samtalar med Gunnar Westling ek.dr och konsult i ledarskap och lärande, om hur en organisation kan arbeta för att förbättra kunskapsintegration, koordinering och arbetsmiljö mellan organisationens grupper och team.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här.

Se webbinariet.

Hur funkar stress i kroppen och hur påverkar den vårt sätt att agera? Hur jobbar vi bra ihop i en tid av osäkerhet och stress?  Ylva Nordling, sakkunnig kommunikatör på Partsrådet och Bi Dahlborg, processledare på Partsrådet, pratar om vad detta betyder för individ och för organisation tillsammans med moderatorn Emilia Liljefrost.

Se webbinariet.

På detta webbinarium samtalar Charlotta Linse, tjänsteutvecklare på Hållbart arbetsliv med Ylva Nordling och Sofia Karlsson, arbetsmiljökonsulter och tjänsteutförare för Ursäkta röran och Fånga tidiga tecken, med Milad Hawsho, teknisk projektledare om utvecklingen av en webbapplikation som erbjuds som ett nytt verktyg till er medlemmar.

Appen är ett stöd i arbetet med att ta hem och sprida lärdomarna från tjänsterna som nämns ovan.

Se webbinariet.

Hur jobbar vi på distans på ett hållbart sätt och vad är viktigt att tänka på? Rutiner och kontinuerlig kontakt med kollegor är några av knepen för en produktiv arbetsdag på distans. Professor Ann Bergman vid Karlstad universitet menar att vi tidigare har pratat om hemarbete som ett framtidsscenario, men nu är det verklighet. Ta del av hennes bästa tips för att hantera det i ett samtal med Emilia Liljefrost på Partsrådet.

Se webbinariet.

En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje. I detta webbinarium berättar Per Axell, arbetsmiljöjurist, om hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö och om riskbedömning vid Covid-19. Du får också en introduktion till e-utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?

Se webbinariet.

Hur gör vi för att fånga tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans? Vilka lärdomar har vi från forskningen och vilka goda exempel har vi från statlig sektor?

Psykologen Caroline Lornudd, leg psykolog och PhD i Medical management och Sofia Karlsson managementkonsult inom organisationsutveckling på EY berättar om lärdomar utifrån sitt arbete med våra tjänster Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka.

Se webbinariet. 

På detta webbinarium samtalar Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv med Caroline Lornudd, psykolog, arbetsmiljöexpert samt konsult om tjänsten Välkommen tillbaka. I samtalet ges en översiktlig bild av hur en organisation kan arbeta framgångsrikt med rehabiliteringskedjans olika delar, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Se webbinariet.

På detta webbinarium samtalar Magnus Ternerot från Hållbart arbetsliv med Karin Erixon från AFA försäkring om IA-systemet. Det är ett webbaserat verktyg som ger stöd för ett strukturerat arbetsmiljöarbete, som genom Partsrådet nu är tillgängligt i statlig sektor. På 20 minuter får du en kort introduktion där Magnus och Karin presenterar hur IA-systemet ger organisationer bättre möjligheter att på ett systematiskt sätt kartlägga och få en överblick över sin arbetsmiljö.

Se webbinariet

Programchef Emilia Liljefrost ger tillsammans med Maria Wigenius Sjöberg, Anna Narving och Eva Andersson en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll.

Hur skapar vi ökat engagemang och förståelse för den egna myndighetens uppdrag genom att möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning? Ett svar kan vara teamutveckling.

Se webbinariet

Vårens första webbinarium fokuserar på Hållbart arbetslivs tjänst Effektiva team. Tillsammans med programchef Emilia Liljefrost och Krister Nordlund som tidigare arbetade på Livsmedelsverket får du en introduktion till tjänsten och tar del av lärdomar från arbetet med ett stort antal myndigheter.

Se webbinariet.